Muut tuotteet

Finnglass valmistaa kymmenien vuosien kokemuksella karkaistut, laminoidut ja eristyslasit, sekä niiden yhdistelmät. Toimintamme on sujuvaa, koska meillä kaikki keskeiset prosessit ovat saman katon alla.

Karkaistu lasi

Karkaisemalla lasi sen lujuus lisääntyy merkittävästi. Tällöin sitä voidaan käyttää erityisesti kohteissa, missä tarvitaan kuormankantokykyä ja suojaa.Lisäksi rikkoontuessaan karkaistu lasi hajoaa pieniksi, lähes haitattomiksi murusiksi.

Käyttökohteita: Shopfront-lasit, parvekelasit, terassit, kattolaseissa eristyslasielementin uloin kerros.

Lämpölujitettu lasi

Lämpölujitettu lasi on karkaisun tapaan käsitelty lasi. Sen lujuus ei kuitenkaan ole samaa luokkaa. Rikkoontuessaan se muodostaa isoja paloja. Lämpölujitettua lasia käytetään erityisesti laminoituna kattolasin alimmaisena kerroksena ja lattialasina, jolloin rikkoontuessaankin lasilla on tietty jälkikantokyky eikä se pääse putoamaan alas.

Laminoitu lasi

Kaksi tai useampi lasi laminoidaan yhteen PVB-kalvolla. Tällöin lasirakenteelle saadaan myös lisää lujuutta. Lasin rikkoutuessa sirpaleet pysyvät kiinni kalvossa, joten ne eivät ole niin haitallisia. Lisäksi lasi estää läpitunkeutumisen.

Käyttökohteita: Siellä, missä tarvitaan henkilöturvaa tai omaisuudensuojaa, esimerkiksi kattolasit, lasikaiteet, porraslasit, lasiseinät, murronsuojalasit, ääneneristyslasit.

Karkaistu/lämpölujitettu ja laminoitu lasi

Edellisten yhdistelmä, missä yhdistyy näiden tuotteiden parhaat ominaisuudet. Lasit joko karkaistaan ja lämpölujitetaan, minkä jälkeen ne vielä laminoidaan pvb-kalvolla yhteen.

Käyttökohteita: Siellä, missä tarvitaan erityistä lujuutta ja samalla henkilöturvaa tai omaisuudensuojaa, esimerkiksi shopfront-lasit, kattolasit, lasikaiteet, porraslasit, lasiseinät, ääneneristyslasit, lattialasit.

Eristyslasit

Eristyslasielementti muodostuu kahdesta tai useammasta lasista, jotka on liitetty hermeettisesti toisiinsa. Tällöin lasin lämmöneristävyys paranee merkittävästi. Yleensä eristyslasielementtiin liitetään muitakin ominaisuuksia, kuten esimerkiksi auringonsuoja, murronsuoja, ääneneristys ja turvallisuus.

Käyttökohteita: esim. Julkisivut, lasikatot.

Sähkölämmitteinen lasi

Sähkölämmitteinen lasi on eristyslasi tai laminoitu lasi, jossa sähkövirran avulla tuotetaan lämpöä halutusti ja säädetysti. Tuotettu lämpö voidaan suunnata jopa 90% hyötysuhteella haluttuun suuntaan käyttäen moderneja pinnoitteita ja välikaasuja. Finnglass on alkuperäinen sähkölämmitteisten lasien kehittäjä ja alan markkinajohtaja. Tuotteet ovat testattuja olemassa olevien standardien mukaisesti.