Sähkölämmitteinen lasi

Sähkölämmitteinen lasi eli sähkölasi on eristyslasi tai laminoitu lasi, jossa sähkövirran avulla tuotetaan lämpöä halutusti ja säädetysti. Tuotettu lämpö voidaan suunnata jopa 90% hyötysuhteella haluttuun suuntaan käyttäen moderneja pinnoitteita ja välikaasuja. Finnglass on alkuperäinen sähkölämmitteisten lasien kehittäjä ja alan markkinajohtaja. Tuotteet ovat testattuja olemassa olevien standardien mukaisesti.

Sähkölämmitteinen lasi julkisivuissa

Sähkölämmitteisen lasin avulla voidaan suunnitella moderni lasijulkisivu jopa 70 % edullisemmin ja ilman häiritseviä oheisia taloteknisiä järjestelmiä, kuten radiaattoreita tai puhallinkonvektoreita. Sähkölämmitteisen lasijulkisivun hankintahinta on tavanomaista lasijulkisivua noin 200 Euroa julkisivun neliömetriä kohden kalliimpi. Säästö julkisivun hankinnassa tulee tilansäästössä lattiapinta-alassa sekä taloteknisten järjestelmien korvaamisesta näiltä osin.

Sähkölämmitteisen lasijulkisivun läheisyydessä ei tunneta kylmänhohkaa ja vetoa! Sähkölämmitteisten lasien huoneenpuoleinen pinta lämmitetään huonelämpötilaan, jolloin lämpötilaerot, kylmänhohka ja konvektiiviset ilmavirtaukset poistuvat. Sähkölämmitteisillä laseilla säästetään energiaa puhallinkonvektoreihin ja radiaattoreihin nähden merkittävästi: lasin pintaa ei puhalleta tarpeettoman kuumaksi vaan juuri huonelämpötilaan, jolloin lasin läpi tapahtuva lämpöhukka minimoituu ja energiaa säästyy jopa 50%! Pintalämpötila säädetään termostaatin ja anturin avulla, järjestelmää ohjata kiinteistöautomaation avulla käytön mukaisesti.

Sähkölämmitteinen lasi katoissa lumensulatuksessa

Sähkölämmitteisen lasin avulla lasikatoista nähdään läpi myös talvella, tällöin lunta ei kerry katoille  vaan se sulatetaan. Tiesitkö että pienikin lumikerros lasikatolla estää luonnonvalon pääsemiseen katon lävitse huonetilaan? Putoava lumi ja jää aiheuttavat usein turvallisuusriskejä kiinteistöjen omistajille. Sähkölämmitteisen lasin avulla voidaan vähentää riskejä merkittävästi. Sähkölämmitteistä lasia katoissa ohjataan älykkäästi lumitunnistimien ja automaattisen järjestelmän avulla tai vaihtoehtoisesti käsiohjauksella. Älykkään ohjauksen ansiosta energiankulutus on hyvin pieni.

Sähkölämmitteinen lasi kondenssintorjunnassa

Lasipintojen lämpötilojen ero huonelämpötilaan talvella usein Suomessa yli 5°C huolimatta lasien parantuneista lämmöneristysarvoista. Huoneilman kosteuden noustessa kosteus alkaa tiivistyä kylmille lasipinnoille. Perinteisillä konvektoriratkaisuilla kosteutta pääsee tiivistymään edelleen vaakapuitteiden yläpintoihin. Sähkölämmitteisen lasin avulla lasien sisäpinnan lämpötila nostetaan pienen sähkövirran avulla juuri kastepistelämpötilan yläpuolelle, jolloin kosteus ei pääse tiivistymään. Sähkölämmitteisen lasin avulla asiakas voi luoda muotokieleltään poikkeavia lasijulkisivuja kosteisiin tiloihin ja käyttää lasia myös kosteiden tilojen katoissa!